Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av metromode.se. Genom att använda metromode.se godkänner du detta.

Läs merJag förstår!

Gilla oss på Facebook

My Spring Favorites

SE ALLT

birthcontrol pill

Det Där Med Hormoner / Let’s Talk About Hormones

Tess insta caribbean 3

Nu är det nästan 7 månader sedan jag bestämde mig för att göra slut med hormoner och tog mitt sista P-piller.

Det var ett stort beslut, eftersom att jag hade ätit p-piller sedan jag var 15 år och inte visste ett liv utan att ta en tablett varje kväll.

Egentligen tänkte jag nog inte så mycket på hur det påverkade mig i just då utan jag var mer rädd för hur det skulle bli den dagen jag slutade äta dem. Jag hade hört om vänner som fick dålig hy, gick upp i vikt, fick världens humörsvängningar, forsande mens, djävulsk mensvärk och mycket mer och det lät ju inte direkt så kul.

Men en liten röst inom mig, som sakta men säkert blev starkare genom åren, påpekade att tillsatta hormoner kan helt enkelt inte vara nyttigt. Hormoner som jag tar i princip enbart för att inte bli med barn (för min del, jag vet att andra äter p-piller av andra anledningar). Jag äter rent, gå på gymmet, tar hand om min hud och min kropp. Jag köper ekologiskt, ej genmodifierat, fritt från cykliska silikoner etc men ändå stoppar jag i mig de där j*kla hormonerna varje dag.

Det var mer tanken på att det var så onaturligt och kemiskt på något sätt som fick mig att tillslut ta klivet och sluta med mina p-piller och börja med en mer naturlig preventivmetod. Jag trodde helt ärligt att det inte skulle bli någon större skillnad, men så fel jag hade.

Det blev inga finnar, jag gick inte heller upp i vikt, humöret blev inte galet, ingen extra värk och ingen forsande mens. Men historien slutar inte där. Helt plötsligt började känna saker i kroppen, ju fler månader som gick förbi desto mer började jag lära känna min kropp.

Min mens blev MINDRE, jag har ingen mensvärk överhuvudtaget längre, däremot får jag ägglossningsvärk (!). Jag hade ju inte haft ägglossning på så många år så när det satte igång så fick jag värk dagen innan och på ägglossningsdagen. (Perfekt den dagen vi ska försöka bli gravida, eftersom vi vet precis när vi ska prova.) Det gör inte jätteont, men jag känner att saker och ting händer. Min kropp har även blivit en klocka på en 28 dagars cykel och jag kan verkligen känna i kroppen var i månaden jag befinner mig.

Mitt humör var jag nog mest rädd skulle påverkas och visst har jag nog en smula mer PMS än vad jag hade förr, men mest så tycker jag att jag har blivit ännu mer stabil och lugn under resten av tiden. Min PMS ger mig lite depp och nära till gråt dagen innan mens och det stör mig inte så mycket eftersom att jag vet att det är PMS det handlar om och kan ge mig själv ett break. Men i övrigt känner jag mig lugn som en filbunke och även min lilla ångest som jag kan ha problem med tycker jag har dämpats.

Den allra största förändringen är helt klart svullenhet och vikt. Jag har vägt 45-47 kg sedan jag var 18 år gammal, det ändras liksom inte. Men ett par månader efter att jag slutade med hormoner så började mina bröst att krympa, favoritjeansen har blivit lösare och de celluliter jag hade försvinner mer och mer. Mycket kan ha att göra med träning och diet. Men jag väger fortfarande i princip lika mycket, jag är bara mindre svullen i kroppen, så jag har en känsla av att mycket av det som har försvunnit var vatten.

Jag har alltså gått runt i över 15 år och varit svullen, hormoniell och haft mer mens än vad jag egentligen skulle, bara så att jag inte skulle bli med barn. Det mina vänner, är någonting som jag aldrig hade gjort om jag visste hur stor skillnad det skulle bli. Jag visste helt enkelt inte bättre, men jag är så galet glad att jag gör det nu.

Nu säger jag givetvis inte att p-piller är dåligt för alla, men det var dåligt för mig och jag pratar om mina erfarenheter. Det finns så många andra alternativ där ute och jag tycker att man i alla fall bör lära sig lite mer i ämnet.

Varför pratade vi inte preventivmetoder i skolan? Jag fick rulla på en kondom på en banan… Varför pratar vi inte om vilka val vi faktiskt har och hur någonting så ”enkelt” som p-piller kan påverka oss? Jag visste inte någonting om alternativen när jag som 15åring gick till läkaren och bad om samma sak som alla mina vänner hade, för att det var så man gjorde.

P-piller, jag var ung och opåläst när vi träffades, jag stannade i vår relation alldeles för länge, trots att du inte var bra för mig, men jag visste inte bättre. Men en sak är säker, du och jag kommer aldrig att bli tillsammans igen.

Nearly 7 months ago, I decided to break up with hormones and took my last birth control pill.

It was a big decision because I had been on the pill since I was 15 years old and did not know of a life without taking a small pill every night.
Actually I probably didn’t really think to much of how it was affecting me in that moment, I was more afraid of how it would be the day I stopped taking them. I had heard about friends who got bad skin, gained weight, got massive mood swings, heavy periods, menstrual pain and lot more and it did not exactly sound like fun.
But a little voice inside me, that slowly but surely became stronger through the years, pointed out that adding hormones to our bodies simply can not be healthy. Hormones that I would take solely to not get pregnant (for my part, I know that other people are on the pill for other reasons).
I eat clean, go to the gym, take care of my skin and my body. I buy organic, non-GMO, free from cyclic silicones etc but still I pop those shitty hormones every day.

It was more the idea that it was unnatural that made me finally take the leap and quit the pill and start with a more natural method of contraception. I thought quite honestly that it wouldn’t be much difference, but I was wrong.
There was no pimples, I did not gain weight, I did not go all mood-crazy, no extra period pain and no gushing blood. But the story does not end there. Suddenly i started feeling things in my body, the more months went by, the more I began to get to get to know my body again.
My period became SMALLER (!), I have no menstrual cramps at all anymore, however I get ovulation pain (!). I had not ovulated in so many years, so when it started so I had pain the day before and the day of ovulation. (Perfect the day we’ll try to get pregnant, because we will know exactly when to try.) It’s not very painful, but I know that things are happening. My body has also firmly set itself on a 28 day cycle and I can now feel exactly where in the month I am.
I was most worried about my mood getting affected, I do probably have a tad more PMT than what I had before, but mostly I think I have become more stable and calm during the rest of the month. My PMT make me a bit sad and close to tears the day before menstruation and it does not bother me that much because I know it’s PMT and can give myself a break. But otherwise I feel calm as a cucumber, and even my little anxiety that I have had problems with in the past has gotten better.
The biggest change of all is that I have gotten so much less swollen and it has lead to me loosing some weight. I have weighed 45-47 kg since I was 18 years old, it never changes. But a few months after I finished with hormones my breasts begun to shrink, my favourite jeans have become looser and the cellulite I had is disappearing more and more. It might have something to do with exercise and diet, but I still weigh almost as much as I did before. I’m just a lot less swollen in the body, so I have a feeling that much of what has been lost was water.
So for over 15 years I have been swollen, hormonal and had more period than I should have, just to not get pregnant. That my friends, is something I would never had done if I knew how much it affected me. I simply did not know better, but I’m so glad I do now.
Now, I of course am not saying that the pill is bad for everyone, but it was bad for me and I’m only talking about my experiences here. There are so many other options out there and I think that no matter what, we should all learn a little more about this subject.
Why did we not talk more about contraception in school? I got to roll on a condom on to a banana … Why do not we talk about what choices we actually have and how something as ”simple” as the pill may affect us? I did not know anything about the options when I as a fifteen year old went to the doctor and asked for the same thing as what all my friends had, because that was what you did.
Dear pill, I was young and uneducated when we met, I stayed in our relationship for way too long, even though you were not good for me, but I did not know any better. One thing is for sure though, you and I are completely over.

 

Tess Montgomerys webbshop
Dölj
metro mode weekly

Signa upp dig till vårt nyhetsbrev!

Hälsa
Sassa Asli
Hälsa
Foodjunkie
Mode
Petra Tungården
Home
34 kvadrat
Lifestyle
Cassandra Lundgren
Hälsa
Jenny Sunding
Mode
Pamela Bellafesta
Hälsa
Fannie Redman
Mode
Paulina Forsberg
Lifestyle
Marie Serneholt
Lifestyle
Susanne Barnekow
Lifestyle
Makeup by Lina
Lifestyle
Elin Johansson
Hälsa
Joanna Swica
Hälsa
Josefines Yoga
Lifestyle
Tess Montgomery
Lifestyle
Henrietta Fromholtz
Mode
Fanny Ekstrand
Lifestyle
By Momo
Mode
Mathilda Weihager
Mode
Tyra-Stina Wilhelmsson
Mode
Emma Danielsson
Man
Niklas Berglind