Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av metromode.se. Genom att använda metromode.se godkänner du detta.

Läs merJag förstår!

Gilla oss på Facebook

My Spring Favourites

SE ALLT

Q&A

Modelling Q&A – Castingar, Agenturer och Hur man blir modell / How to become a model

Tess Montgomery Model MOT Models

Jag har fått en hel del frågor runt mitt jobb som modell på senaste, så även om jag har skrivit om det förut, så tänkte jag svara på ett par av dem igen. Det är ett lite speciellt jobb, så det är inte så konstigt om det är lite förvirrande.

—-

Vad är en casting?

En casting är ett möte mellan en klient som söker en eller flera personer till ett jobb och ett visst antal modeller. Det finns allmänna castingar (vi kallar dem cattlecalls) då vem som helst kan dyka up och så finns det request castingar, då klienterna har för valt vilka de vill träffa.

/ What is a casting?/A casting is a meeting between a client looking for one or more models for a job. There are general castings (we call them cattle calls) where anyone can go and there is request castingas when the clients have already chosen who they want to meet.

Vad gör man på en casting?

Man väntar lång tid i kö… skämt och sido. Vi tar med oss våra portfolios och en efter en har vi ett enskilt möte med klienten där de tittar i vår portfolios, frågar lite om vad vi har jobbat med nyligen, ibland tar det en bild eller två och om det är för en reklamfilm så tar de en video. De tar även ett av våra modellkort, så att de kan hålla ordning på vilka modeller de har sett. Ofta hamnar de i en av två högar på bordet (ja eller nej…).

För reklamfilmscastingar kollar de sällan i våra portfolios utan då är det bara på film. Vissa gånger får vi ett script skickat till oss dagen innan, men oftast får man lära sig sina repliker och vad de vill att man ska göra, när man väl är där.

/ What do you do in a casting?/You wait a long time in a queue … hehe. We bring our portfolios, and one by one, we have a private meeting with client where they look at our portfolios, ask a little bit about what we’ve been working on lately, sometimes takes a picture or two, and if it is for a commercial they will do a video. They take one of our modelcards, so they can keep track of which models they have seen. Often, they end up in one of two piles on the table (yes or no …)./For commercial castings they rarely look at our portfolios, instead they will make a short film clip. Sometimes we get a script sent to us the day before, but usually you get to learn your lines and actions when you get there. 

Vad händer efter en casting?

Då väntar man på att agenturen ska ringa. Om klienten inte hör av sig alls, så fick man inte jobbet. Om de gillar dig, men inte riktigt har bestämt sig så får de ett option på dig de dagar som de planerar att plåta. När det kommer till option är det först till kvarn, första klienten som penslar in en viss dag i ens kalender får 1st option, andra får 2nd option osv. Options behöver inte leda till ett jobb, personligen vinner jag kanske 1/3 av mina options. När klienten bestämmer sig för att boka dig, så skickar agenturen över en booking confirmation med alla detaljer runt jobbet, adress, hur mycket du får betalt och om du ska ta med någonting speciellt.

/ What happens after a casting?/After, you wait for the agency to call you. If the client does not get in touch at all, you know you didn’t get the job. If they like you, but haven’t really decided who to pick, they option you for days that they plan to shoot. When it comes to options, it is first come first served, first client who pencils in a given day in the calendar get 1st option, next one get a 2nd option and so on. Options doesn’t have to lead to a job, personally I win maybe 1/3 of my options. When the client decides to book you, the agency will send over a booking confirmation with all the details about the job, address, how much you get paid and if you should bring anything with you.

Hur fungerar det att jobba för en agentur?

Vi modeller är egenföretagare och inte många vet att agenturen faktiskt jobbar för oss. Men det är givetvis de som väljer vilka de vill jobba för. Agenturens jobb är att få in castingar, ta hand om våra kalendrar, förhandla priser och kontrakt, se till att vi vet var, när och hur och tillslut att ta betalt. De gör reklam för oss och sköter allt det praktiska. För det får de en viss procent av vad vi tjänar, men även en bokningsavgift från klienten.

Jag är väldigt nära med min agentur och ser mina bokare som goda vänner. Tyvärr är inte alla agenturer lika snälla och trevliga som MOT Models är.

/ How does it work to be with an agency?/Us models are self-employed and not many know that the agency actually works for us. But there are of course the agency who choose who they want to work for. The agency’s job is to get us in to castings, take care of our calendars, negotiate prices and contracts, make sure we know where, when and how, and eventually to invoice the clients. They advertise and push for us and takes care of all the practical details. For this they receive a certain percentage of what we earn, but also a booking fee from the client. I’m very close with my agency and see my bookers as good friends. Unfortunately, not all agencies as kind and friendly as MOT Models are.

Kan man ha flera agenturer?

Om du inte har skrivit på ett exklusivitets kontrakt med en agentur så kan du ha fler än en i samma land. Jag personligen föredrar att ha en enda eftersom att klienter då inte kan förhandla med två agenturer om dig och på så sätt pressa priset. Sedan satsar agenturer ofta mer på de modeller som är exklusivt med dem.

Däremot är det vettigt att ha agenturer i flera länder. Jag är representerad i Tyskland, Sydafrika, Sverige och USA förutom London. Man kan på så sätt åka iväg och göra ”säsonger” (ett par månader) i ett annat land då och då. Jag har personligen aldrig gillat säsonger, så jag flyttar antingen till ett ställe eller så flyger jag in för jobb. Just nu är Tyskland det landet som jag jobbar mest i förutom här i London.

/Can you have more than one agency?/ If you haven’t signed an exclusivity contract with an agency, you can have more than one in the same country. I personally prefer to have only one because it prevents clients from negotiating with the two agencies and thus force the price down. Agencies tend to prefer the models that are exclusive to them and will often push them harder. However, it makes sense to have agencies in different countries. I am represented in Germany, South Africa, Sweden and the United States apart from London. Models can go and do ”seasons” (a few months) in another country now and then. I have personally never liked seasons, so I either move to a place fly in for jobs. Right now, Germany is the country that I work mostly in addition to here in London.

Hur blir man modell?

Den här frågan får jag ofta och det finns inga genvägar. Om du vill bli modell så är det bästa sättet att ta lite bilder mot en vit vägg med naturligt smink och hår och skicka in till en hel massa agenturer tillsammans med dina mått och en liten presentation av dig själv. Om agenturen gillar dig så kallar de in dig på ett möte och bestämmer sig efter det om de vill representera dig eller inte. Förvänta dig inte att få ja direkt, agenturer är ”hard to get”, så du kanske inte får ett möte förrän 3e omgången av bilder du skickar in. Ligg på och ge inte upp förrän du har skickat in i alla fall 5 omgångar bilder till minst 7-8 agenturer under ett år.

Du kan även se om agenturerna har sk ”Walk ins”. Det är en open call, där du bara kan promenera in och visa upp dig utan en förbokad tid. Om du vet att du har bra personlighet och kanske inte har lyckats fånga din look på bild så bra som du vill så är walk ins ett bra alternativ.

Att bli scoutad på stan är mångas dröm, men chansen är oändligt liten. Du måste vara proaktiv, det är väldigt sällan en karriär bara landar i ditt knä. Jobba för det!

/ How do I become a model?/ This is a question I get often and there are no shortcuts. If you want to become a model the best way is to take some pictures against a white wall with natural make-up and hair and send it to a whole bunch of agencies together with your measurements and a small presentation of yourself. If the agency likes you, they will call you in on a meeting and decide if they want to represent you or not. Do not expect to get in away, agencies are ”hard to get”, so you may not get an appointment until the 3rd round of photos you submit. Keep at it and don’t give up until you have submitted at least 5 rounds of images to at least 7-8 Agencies in one year.You can also check if the agencies have so-called ”Walk-ins”. It is an open call, where you can just walk in and show up without a pre-arranged time. If you know you have a good personality and might not have been able to capture your look on the picture, then walk ins a good option. To get scouted on town is many people’s dream, but the chances are extremely slim. You must be proactive, it is very seldom a career just land in your lap. Work for it!

Det där med fejkagenturer/scouter

Det finns massor med fejkagenturer och folk som uppger sig för att vara scouter för kända agenturer. Det kan inte bara bli dyrt utan även riktigt farligt. Om du blir scoutad på stan, se till att ringa till agenturen som personen säger sig scouta för direkt och fråga om hen verkligen jobbar för dem. Det är en väldigt viktig säkerhetsåtegärd.

Ansök aldrig till agenturer som vill att du ska betala någonting för att vara med. Seriösa agenturer tar inte betalt! Om du måste betala för en testplåtning för att få bilder i din bok, så ska det dras av från framtida jobb, du ska inte betala någonting i kontanter.

De stora agenturerna är bra och om du hamnar med tex Storm, Elite, Mikas, Stockholmsgruppen, Models1, Nevs, MOT eller liknande så kommer de att vara seriösa. Problemet är mer med mindre eller nya agenturer.

Jag tycker att man kan se ganska tydligt på en agenturs hemsida om de är seriösa eller inte. Har modellerna bara en massa bilder som ser likadana ut och ingenting ser ut som att det är från jobb? Då är det antagligen inte en bra agentur. Det är även värt att fråga vilka klienter de jobbar med och om du kan få se exempel på jobb deras modeller har gjort nyligen. Gå även och träffa dem på deras kontor (ta med en vän för säkerhet) och se hur stora de är och få en vibe.

Skriv inte heller på några exklusivitets kontrakt om det inte är med någon av de största agenturerna i världen. Jag har hört skräckhistorier om tjejer som behövde betala för att komma ur riktigt dåliga kontrakt med små skitagenturer som aldrig ens gav dem ett enda jobb.

/ Fake agencies and scouts / There are lots of fake agencies and people who claim to be scouts for big agencies. It can not only get expensive but also really dangerous. If you get scouted on town, be sure to call the agency which the person claims to scout for directly and ask about if the person really work for them. It is very important for your safety.
Never apply to agencies that want to charge you to join them. Reputable agencies do not charge! If you have to pay for a test shoot to get pictures for your book,  it should be deducted from future jobs, you should not pay anything in cash.
The big agencies are good and if you end up with such as Storm, Elite, Mika’s, Stockholmsgruppen, Models1, Nevs, MOT or similar they will be serious. It’s trickier with smaller, or newer agencies. I think you can see quite clearly on the agency’s website if they are serious or not. If the models have a bunch of pictures that look the same and nothing looks like it’s from a job. Then it’s probably not a good agency. It is also worth asking what clients they have worked with recently and if you can see some examples of their work. Go and meet them at their office (bring a friend for safety) and see how big they are and get a vibe. Do not sign any exclusivity contracts unless it is with one of the largest agencies in the world. I have heard horror stories of girls who had to pay to get out of really bad contracts with small crappy agencies who never even gave them a single job.

Fejk/hobby fotografer

Det finns massor med duktiga hobbyfotografer som plåtar modellportfolios för att bygga upp sin egen portfolio. Men det finns även oseriösa människor som ser det som ett bra sätt att få en ung tjej ensam eller pressa henne att ta av sig kläderna. Om en fotograf kontaktar dig, be först om hens hemsideadress, så att du kan se vad hen har gjort tidigare och om det skulle passa dig och din bok. Undvik alla fotografer som på något sätt vill att du ska ta av dig kläder eller plåta i underkläder eller har mycket naket på sin hemsida. Nakenhet i modefotografi är supercoolt, men bara om det är taget av en riktig toppfotograf (givetvis INTE Terry Richardson!).

Som modell är det otroligt sällan vi fotar med en fotograf som inte har hittat oss via vår agentur. Då är agenturen den som ser till att fotografen är seriös, bra och passar vår stil. Om en fotograf vill jobba med dig, hänvisa dem direkt vidare till din agentur och låt dem ta hand om det. Om du inte har en agentur, ta alltid med dig en vän eller familjemedlem om du ska plåta med en ny fotograf som du inte känner. Säkerhet är otroligt viktigt!

/ Fake and hobby photographers /There are lots of talented hobby photographers who shoot for models portfolios to build their own portfolio. But there are also unscrupulous people who see it as a good way to get a young girl alone or pressure her to take her clothes off. If a photographer contacts you, first ask for their website address, so you can see what they have shot before and if it would suit you and your book. Avoid all photographers who want you to take off your clothes or shoot in lingerie or have naked pictures on their website. Nudity in fashion photography is super cool, but only if it is taken by a real top photographer (of course not by Terry Richardson!).
As a model, it is incredibly rare to shoot with a photographer who has not found us through our agency. Then the agency that ensures that the photographer is serious, good and fit our style. If a photographer wants to work with you, refer them directly to your agency and let them take care of it. If you do not have an agency, always bring a friend or family member to  a shoot with a new photographer that you do not know. Security is incredibly important!

—-

Jag kommer att lägga upp en Q&A del till om just det här ämnet i framtiden, lämna gärna en kommentar om det är någonting särskilt ni undrar över när det kommer till modellyrket! ❤

—-

I will put up another part of this Q&A about modelling soon, please leave a comment if you have any questions regarding modelling, agencies etc you would like me to answer! ❤

Follow

Läsarfråga – IvyRevel

Ivyrevel_launch_campaignimages-1

Hej.

För något år sen så skrev du ett långt och nästintill hatiskt/elakt inlägg om Kenzas klädmärke. Hur reagerar du nu på nyheterna? Jag menar vilken person som helst som inte är missunnsam kan konstatera att Kenza är Sveriges mest framgångsrika bloggare. Hon slår allt o alla med hästlängder. Hon har gått från 0 till 100. Utan några som helst fördelar annat än hennes sjukt mäktiga driv. Men du valde att dissa detta ”offentligt”. Vill gärna höra hur du resonerar eftersom du ändå verkar skriva uteslutande positiva inlägg (till skillnad från när du skrev om Kenza då. ).

Från W

Hej W!

Tack för din kommentar! Så att alla andra läsare ska ha lite koll på vad det är vi talar om så är det alltså det här inlägget som jag skrev 16 Juni 2013 som W hänvisar till.

Jag skrev det inlägget samma vecka som Ivy Revel först lanserades, så det är ett par år sedan nu. Det man måste komma ihåg i det här läget är att Ivy Revel då och IvyRevel nu är två ganska olika företag. Jag vet inte om ni minns(men ni kan säkert googla), men när de först släpptes så blev det ganska mycket prat just om designen, priserna och kvalitén på kläderna. De flesta designerna hade vi sett förut och hängde redan hos kedjorna i samma material, men med ganska mycket lägre priser. I många plagg var skillnaden i princip bara namnet på lappen bak i nacken.

Men just för att Kenza är en så stor bloggare och många ser upp till henne, så var det ganska givet att det skulle funka ändå. Dock på bekostnad av hennes då mycket yngre målgrupp. Det gjorde mig och många andra upprörda.

De flesta som känner mig skulle antagligen hålla med om att jag både är en ganska så snäll person, men även principfast och tycker att rätt ska vara rätt. Är man så stor som Kenza var då, med så pass unga läsare som hon hade då, så tycker jag att man har ett ansvar. Mitt inlägg då handlade inte om att det inte skulle få gå bra för Kenza, det handlade om att det inte skulle vara på de unga fansens bekostnad. Syftet är inte att racka ner på en ung bloggare som det går bra för, utan om att lyfta problematiken i hur det här kommer att påverka så många andra ännu yngre tjejer.

I skolåldern är vi sjukt lättpåverkade, vi har inte skoluniform i Sverige så som barnen har här i UK. Du blir dömd efter vad du har på dig och så är det bara. Trender i skolor är starka och det är stor skillnad på vad de som var ”inne” hade råd att ha på sig och på de som inte var lika coola. Är det verkligen rätt att föra in ännu en hype, i den typen av prisklass, in i den världen?

Jag hade önskat att det hade funnits en lite större ödmjukhet i Ivy Revel när det lanserades, kanske gå back ett litet tag innan de kunde pressa priserna, andra fabriker etc? För det är inte ett vanligt märke, det är ett märke som är fötts med hype på grund av att ägaren är en cool kändis. Det här gäller givetvis inte bara Kenza, jag känner precis likadant gentemot Britneys Spears parfymer och Kate Moss för Topshop. Produkter som spelar mer på vem som släpper dem än vad man egentligen får, som är riktade till unga kvinnor.

Dock när det gäller Ivy Revel så har det gått ett par år nu, de har vuxit, Kenza har vuxit, hennes målgrupp har blivit äldre. Märket har hittat sitt eget snitt på ett helt annat sätt än i början, det är inte kopior de säljer längre utan numera kan man se skillnaden på IvyRevel-kläder och andra märken utan att titta på lappen. Det märks att hela gänget bakom märket har jobbat hårt och att företaget har utvecklats och producerar plagg som är bra för att de är bra, inte för att Kenzas namn är sammankopplat. Det är stort och väldigt kul.

Jag älskar företagande, speciellt kvinnligt företagande (Det är ju det S-Quad står för!) och att IvyRevel nu har gått ihop med H&M tycker jag är fantastiskt roligt. Det visar alla andra unga tjejer att det går att skapa någonting från grunden och jobba sig upp, speciellt trots en trasslig start.

Det märks även med det nya släppet att målgruppen har blivit ännu mognare, de är numera kvinnor som kan tänka för sig själva. Som är över 20, tjänar sina egna pengar och förhoppningsvis inte känner grupptryck på samma sätt. Jag tror att det kommer att gå väldigt bra för IvyRevel i framtiden och att det går bra för Kenza har aldrig varit en hemlighet. Det är om något kul när bloggare inte bara lever av själva bloggen, utan även tar de möjligheter de har att göra mer. Det är vad bra kvinnliga förebilder handlar om!

Jag hoppas att det här svarar din fråga om hur jag ser på IvyRevel nu och då och varför jag skrev inlägget för 2 år sedan.

Bild från Kenzas blogg

—-

This is a post about a reader comment on this post I wrote 2 years ago about the blogger Kenza’s brand IvyRevel. It’s too complicated to translate in full but you can use Google Translate if you want to.

In short it’s about role models, famous people using their fanbase for business, female entrepreneurship and about what I personally think is morally right or wrong. All in all I didn’t like IvyRevel in the beginning because I thought it was to same same to what was in the high street already, but more expensive. But now 2 years later I think they have found their niche, style, target audience and is a completely different brand. I also think it’s amazing that they are partnering up with H&M. Well done IvyRevel!

 

 

Läsarfråga om Vänner och Framgång

Hej Tess!

Har aldrig riktigt vänt mig till en bloggare förut med ett personligt problem, men något du skrev i din blogg för en stund sedan fick mig att tro att du har erfarenhet av detta. Du skrev att du kan uppfattas som för perfekt, och att det gör att folk tar avstånd. Jag märker också att du är en person som investerar mycket i dig själv och vill utvecklas konstant och bli bättre som människa, och jag beundrar personer med den driven så otroligt mycket.

Jag försöker själv att jobba på mig själv, bli en bättre vän, bli bättre mot mig själv men också utveckla färdigheter och uppleva allt det bra i livet. Jag försöker att aldrig klaga och vara medveten i vardagen. Dock är jag kanska kompetitiv och är rädd att jag på något vis lyckas trigga den sidan i andra människor också, för jag upplever av och till att kompisar försöker trycka mig på plats och får ibland av samma människor kommentarer som är elaka men inlindrade och som känns som deras enda syfte är att få mig att inte må bra.

Har du upplevt någon gång att vänninor som du bara vill ha ett höja-varandra-pepp-fika-och-ärlighetsförhållande med blir till en tävling och du känner det som om alla dina val blir granskade som en prestation och kommenterade på? Vet du vad man kan göra? Hur hanterar man detta? Är så nede just nu för att det hänt ännu en gång, som kanske fyra eller fem gånger förut. Om du inte har upplevt detta kanske du vet vad som triggar tävlingsinstinkten hos folk och vad man kan göra för att stablisiera en smärtfri vänskap som stärker varandra?

Om du känner att det är helt utanför din erfarenhet så vill jag bara tacka för en väldigt bra och inspirerande (du är så varm och inspirerande som människa!) blogg och podcast!

Frida

 

Hej Frida!

 

Först och främst, tack för dina fina ord!

Du pratar här om ett av de knepigaste problemen mellan vänner och i familjer.
Vi är alla så olika och vissa människor blir sporrade av att andra personer är drivna och andra får ångest över att de inte är i den situationen i livet som de önskar att de var. Så vi alla reagerar så otroligt olika på att prata om karriär, mål, drömmar och vad vi har åstadkommit.

Jag tycker att man lär sig vilka man kan prata om vad med, vissa kommer alltid att vara glada för en om det går bra och de är dessa personer som är bäst att prata om den här typen av saker med. Självklart vore det toppen om alla kunde vara positiva och glada för en ens skull, men ibland är det ganska mycket att begära.

Jag har en vän som jag tycker väldigt mycket om, men allting blir en tävling för henne. Hon blir väldigt tyst när det går bra för andra, men så fort det går mindre bra så är hon världens bästa vän. Jag tror att hon helt enkelt jämför sig lite för mycket och har svårt att genuint bli glad för den andra personen. Men det gör inte henne till en sämre människa, hon behöver bara hitta sin egen plats och grej som hon kan vara stolt över. Det lustiga är att alla ser henne som väldigt lyckad, men jag tror inte att hon kan se det själv ännu. Med henne försöker jag prata mindre om karriär och liknande och mer om andra saker och det funkar hur bra som helst.

Dock hade jag förr en person i min närhet som bara hade negativa saker att säga, oavsett om vad det var. Hon var över ärlig, enormt kritisk och ganska elak. Jag mådde alltid lite dåligt av att träffa henne och till slut en dag sa det bara stopp. Jag kunde helt enkelt inte ha henne i mitt liv längre, hon påverkade mig så enormt negativ, så då var jag tvungen att klippa. Tyvärr är det ibland det enda vettiga beslutet, om det har gått så pass långt. För visst ska man vara en bra person/kompis etc, men det ska inte vara på bekostnad av oss själva.

Sedan är det givetvis så som någon annan nämnde i kommentarerna. – Man kan vara lätt eller svår att bli glad för. Om någon skryter en massa eller hela tiden pratar om hur bra det går för dem, ja då är det nog lite svårare att konstant vara stöttande. Man måste nog portionera ut sina ”vinster” lite snyggt och inte glömma bort att vara ödmjuk, annars kan det bli lite för mycket. Vi alla har nog den där Facebook vännen som alltid bara pratar om hur bra hens jobb går, hur fantastiska barnen är, vilka underbara resor hon gör och hur lyckad hon är i livet. I längden blir det lite tradigt och plastigt att läsa om.

Man måste helt enkelt våga dela med sig om allt, både det bra och det dåliga. Alla våra liv har så många dimensioner att det är viktigt att kunna vara lika öppen om allt, så att vännerna kan få någon form av helhetsbild om vem vi är.

Om jag var du så skulle jag helt enkelt välja vilka vänner som jag pratade om dessa saker med och ha de andra vännerna till andra samtalsämnen. Vi får acceptera att vi alla är olika helt enkelt.

Fast jag tycker dock personligen att Madeleine Albright som sa”There is a special place in hell for women who do not help other women” satte huvudet på spiken.

Kram

Tess

—-

Hi Tess!

I have never really turned to a blogger before with a personal problem, but something you wrote in your blog a while ago made me believe that you have experience of this. You wrote that you can be perceived as too perfect, and it causes people to distance themselves. I also notice that you are a person who invests a lot in yourself and want to evolve constantly and become better as a human being, and I admire people with drive so much.
I also try to work on myself, become a better friend, be nicer to myself but also develop skills and experience all the good in life. I try to never complain and to be aware of everyday life. However, I can sometimes be competitive and fear that I somehow manage to trigger that side in other people too, because I experience that now and then friends try to put me in my place, and sometimes by the same people I get comments that are mean but disguised and t feels like their sole purpose is to make me feel bad.
Have you experienced when girlfriends with whom you just want a praise-eachother-support-over-coffee-and-honesty relationship with then instead becomes a competition and you feel as if all your choices will be examined and your achievement will be commented on? Do you know what to do? How do you handle this? I’m feeling so down right now because it happened once again, just like four or five times before. If you have experienced this, you might know what triggers the competitive instinct in people and what I can do to create a painless friendships that strengthen each other?
If you feel that it is completely beyond your experience, I just want to thank you for a very good and inspiring (you’re so warm and inspiring!) Blog and podcast!

Frida

Frida Hi!

First of all, thanks for your nice words!

You’re talking about one of the trickiest problems between friends and families.
We are all so different and some people will be spurred on when other people are driven, while other will only feel reminded that they are not in a situation in life that they wish they were. So we all react so incredibly different to talk about career, goals, dreams, and what we have achieved.
I think you learn what you can talk about with whom, some friends will always be happy for you if things go well and those are the people who are best to talk about this kind of stuff with. Obviously it would be great if everyone could be happy for someone elses sake, but sometimes it’s quite a lot to ask.
I have a friend that I like very much, but everything is a competition for her. She gets very quiet when things go well for others, but as soon as they fail or feel bad, she is the worlds best friend. I think she unfortunately simply compare herself a little too much and finds it difficult to be genuinely happy for the other person. But that does not make her a bad person, she just needs to find her own place, something she can be proud of. The funny thing is that everyone sees her as successful, but I do not think she can see it for herself yet. With her, I try to talk less about the career, and focus on other things instead, it works just fine.

However, I had a person close to me who only had negative things to say, no matter what it was. She was overly honest, extremely critical and sometimes just plain mean. I always felt bad after seeing her, and finally one day, I just siad stop. I simply could not have her in my life anymore, she influenced me in such a negative way, so I had to cut her out. Unfortunately, sometimes it is the only sensible decision, if it has gone so far. Of course we should strive to be a good people / friends etc., but it should not be at the expense of ourselves.
There is also the aspect someone else mentioned in the comments. -You can make it easy or hard for someone to be happy for you. If someone brags a lot or always talk about ther success, then it can prove a bit more difficult for people around to constantly be supportive. You have to portion out your ”winnings” in a humble way, otherwise it can get a little too much. We all have that Facebook friend who always post about how good his/her job is, how great their kids are, what wonderful holidays they have been on and how successful they are in life. In the long run it becomes a bit fake and shallow to read about.
You simply have to have the courage to share everything, both the good and the bad. All of our lives have so many dimensions that it is important to be as open about everything as you can, so our friends have a chance at getting some sort of overall picture of who we are.
If I were you, I would simply select the friends that I talked about these things with and talk about other topics with the not so supportive ones. We simply must accept that we are all different.

But I do also agree with Madeleine Albright when she said ”There is a special place in hell for women who do not help other women”

xx

Tess

 

 

 

Follow

Tess Montgomerys webbshop
Dölj
metro mode weekly

Signa upp dig till vårt nyhetsbrev!

Man
Niklas Berglind
Lifestyle
Henrietta Fromholtz
Lifestyle
Linn Herbertsson
Mode
Fanny Ekstrand
Hälsa
Ida Warg
Lifestyle
Elin Johansson
Hälsa
Träningsglädje
Lifestyle
Sanne Alexandra
Mode
Petra Tungården
Hälsa
Foodjunkie
Lifestyle
Sandra Beijer
Lifestyle
Dasha Girine
Home
Andrea Brodin
Hälsa
Fannie Redman
Home
Amelia Widell
Mode
Pamela Bellafesta
Lifestyle
Flora Wiström
Hälsa
Josefines Yoga
Man
Johan Hurtig
Lifestyle
Tess Montgomery
Man
Kevin Triguero
Mode
Linn Eklund
Home
Sanna Fischer
Mode
Chrystelle Eriksberger
Man
Viktor Frisk
Man
Marcus Schuterman
Man
Philip Conradsson